0
Tổng tiền :
 Phim kỹ xảo truyền thông

Phim kỹ xảo truyền thông

Price:

Đọc thêm


Bạn sẽ học được gì?

  • Biết sử dụng camera để tạo ra những thước phim quảng cáo tuyệt đẹp.
  • Trang bị những kiến thức vẽ đồ họa 2D chuyên nghiệp với After effect
  • Tự làm được những video lung linh với kỹ xảo đẹp mắt
  • Tiến xa trong ngành kỹ xảo điện ảnh, trở thành chuyên gia làm video marketing chuyên nghiệp.


Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học dành cho bạn đang muốn theo đuổi làm phim, quảng cáo, những nhà làm marketing chuyên nghiệp... 

- Bạn luôn phải cắt ghép nhân vật, hình ảnh từ phông nền xanh... Khóa học này sẽ giúp bạn có được những kiến thức tách ghép video, làm kỹ xảo một cách chuyên nghiệp.

- Bạn được trang bị đầy đủ những kiến thức rất cơ bản với After effect, giúp bạn tạo ra những đoạn phim kỹ xảo, hiệu ứng đẹp mắt.


Nội dung khóa học

 Phần 1: Kỹ xảo truyền thông

Bài 1: Workspage và Panel
  Học thử
00:10:04

Bài 2: Thiết lập dự án và các Layer thuộc tính
  Học thử
00:04:09

Bài 3: Chức năng của các loại Layer
  Học thử
00:13:42

Bài 4: Quy trình và Ghi nhớ bài học

00:02:09

Bài 5: Các thuộc tính của Panel (Phần 1)

00:21:02

Bài 6: Hướng dẫn cài đặt Script Move Anchor Point

00:01:25

Bài 7: Hiểu về Tool trong After Effect

00:08:04

Bài 8: Hiểu về Pre-compose

00:04:48

Bài 9: Light - Các nguồn sáng

00:09:13

Bài 10: Layer Camera

00:13:08

Bài 11: Kết hợp giữa Light và Camera (Phần 1)

00:10:37

Bài 12: Kết hợp giữa Light và Camera (Phần 2)

00:11:56

Bài 13: Kết hợp giữa Light và Camera (Phần 3)

00:10:43

Bài 14: Mask là gì?

00:10:43

Bài 15: Ghi nhớ phím tắt

00:03:02

Bài 16: Vẽ Hud 1

00:10:43

Bài 17: Vẽ Hud 2 (Phần 1)

00:11:08

Bài 18: Vẽ Hud 2 (Phần 2)

00:11:16

Bài 19: Vẽ Hud 2 (Phần 3)

00:14:00

Bài 20: Vẽ Hud 3 (Phần 1)

00:06:43

Bài 21: Vẽ Hud 3 (Phần 2)

00:09:10

Bài 22: Hướng dẫn cài Magic Bullet Suite 12

00:03:37

Bài 23: Chorma key là gì

00:06:58

Bài 24: Keylight

00:08:12

Bài 25: Xóa phông xanh

00:05:13

Bài 26: Advanced Spill Suppressor (Phần 1)

00:09:37

Bài 27: Advanced Spill Suppressor (Phần 2)

00:07:30

Bài 28: Xóa phông xanh và ghép cảnh

00:06:19

Bài 29: Key Cleaner - Lấy lại tóc tơ

00:06:00

Bài 30: Keying - Lấy lại tóc tơ

00:06:34

Bài 31: Trapcode Lux (Phần 1)

00:11:13

Bài 32: Trapcode Lux (Phần 2)

00:10:10

Bài 33: Thuật phân thân (Phần 1)

00:09:29

Bài 34: Thuật phân thân (Phần 2)

00:10:22

Bài 35: Track Matte

00:06:15

Bài 36: Roto brush tool

00:11:12

Bài 37: Refine edge tool (Phần 1)

00:07:27

Bài 38: Refine edge tool (Phần 2)

00:07:52

 Bài 39: Refine edge tool dạng lông tơ (Phần 1)

00:07:36

Bài 40: Refine edge tool dạng lông tơ (Phần 2)

00:10:29

price/799.000 vnd 
off/-00%

0 Reviews